تاریخ تجدید نظر نمرات مدار الکترونیکی ملارد

قابل توجه دانشجویان محترم درس مدارهای الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد:

در صورت درخواست تجدید نظر و بررسی و رویت برگه های خود میتوانید روز سه شنبه مورخ 27 خردادماه ساعت ده و نیم صبح در محل دانشگاه حضور داشته باشید.

نمرات نهایی درس مدارهای الکترونیکی ملارد

قابل توجه دانشجویان محترم: جهت مشاهده نمره خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

نمرات نهایی دروس مدار منطقی و آزمایشگاه دانشگاه آزاد ملارد

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد:

جهت مشاهده نمرات دروس خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید. دانشجویان درس مدار منطقی در صورت اعتراض به نمره خود جهت رویت برگه های خود روز چهارشنبه مورخ 21 خردادماه ساعت 10 در محل دانشگاه حضور داشته باشند.